Tạo một con hổ đá với ngọn lửa ma quái màu xanh trong Phtoshop

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để tạo ra một hình ảnh thao tác bằng cách sử dụng điều chỉnh cơ bản và một số cổ phiếu và làm thế nào để thêm một số kết cấu và làm cho nó trông giống như một ngọn lửa tưởng tượng và chỉ cho bạn cách làm thế nào để sử dụng mặt nạ clipping và mặt nạ như một chuyên nghiệp và chơi với những ánh đèn.

Xem trước kết quả cuối cùng

thức-kết quả

Tài nguyên Tutorial

Bước 1

Hãy bắt đầu với việc tạo tài liệu mới trong Photoshop. Vào File> New. Thiết lập độ rộng để 1038px, chiều cao là 1468px, và độ phân giải trên 300 Pixels / inch.
bước-001

Bước 2

Bây giờ, Nơi bầu trời cổ vì nó thể hiện bằng cách chọn File> Place .. và đặt tên là Sky. Photoshop sẽ tự động đặt hình ảnh như thông minh Object s, sau đó thay đổi kích cỡ nó phải như thế này.
bước-002

Bước 3

Đặt Cổ rock quá bằng cách chọn File> Place .. và đặt nó như nó được hiển thị. và đặt tên là Đá Trở lại
bước-003

bước 4

Sử dụng công cụ Pen trên đá cổ và chọn khu vực này vì nó thể hiện.
bước-004

bước 5

Bây giờ bấm Nhấn chuột phải và chọn (Make Selection) và làm cho lông bán kính 1.0 pixel và nhấn Ok. như thể hiện trong hình dưới đây.
bước-005

bước 6

Nhấn Add Layer Mask như nó được hiển thị
bước-006

bước 7

Nó sẽ ẩn các khu vực mà không được chọn và hiển thị như hình dưới đây.
bước-007

bước 8

Đặt Panther Cổ và sử dụng công cụ bút và layer mask như (bước 2 & 4) và đặt tên là Tiger.
bước-008

bước 9

Nhân đôi "Rock Trở lại" Layer bằng cách bấm Ctrl + j, và đặt nó lên "Tiger" lớp sau đó vào Edit> Transform> Flip Horizontal để lật layer và di chuyển nó để được như hình dưới đây.
bước-009

bước 10

Bản sao "Rock" Layer và đặt tên nó là "Rock Shadow", sau đó đặt layer này dưới "Rock" Layer như nó được hiển thị.
bước-010

bước 11

Mở "Rock Shadow" lớp Nhấn ngay vào và nhấn rasterize layer, sau đó Go to Layer> Layer Mask> Apply.
bước-011

bước 12

Click đúp vào "Rock Shadow" Layer và chọn Overlay màu, sau đó làm như nó được hiển thị.
bước-012

bước 13

Go To Filter> Blur> Box Blur và làm cho bán kính 10 Pixels và nhấn OK, sau đó hạ thấp Opacity xuống 50%.
bước-013

bước 14

Bản sao "Rock" Layer và đặt tên nó là "Rock Blur" và rasterize nó như thế nào (Step11), sau đó nhấn Ctrl + T để Free Transform và Phóng to hình ảnh với việc giữ bấm vào phím Shift và di chuyển nó xuống, sau đó vào Filter> Blur> Dòng Blur và làm mờ 10 px.
bước-014

bước 15

Chọn "Tiger" Layer và vào Filter> Sharpen> Smart Sharpen và làm như nó được hiển thị.
bước-015

bước 16

Chọn Đá dưới hổ sau đó làm những điều chỉnh sau đây, sau đó chọn cả hai lớp điều chỉnh và nhấn Right Click và chọn Create Clipping Mask.
bước-016

bước 17

Đặt Cracked tường Texture trên cả các điều chỉnh và chọn clipping mask như điều chỉnh cuối cùng sau đó thay đổi tâm trạng là Overlay. và trên tất cả tạo Đen & Trắng Adjustment Layer với các thuộc tính sau đây và tạo Clipping Mask.
bước-017

bước 18

Make Selection Khoảng Tiger Eye như Pic đầu tiên, sau đó những 3 điều chỉnh (Color Balance / Brightness & Contrast / Black & White) như nó được hiển thị.
bước-018

bước 19

Create Layer tên mới nó (Eye Light 1) và sử dụng Soft Brush (kích thước: 25px / Độ cứng: 0% / Opacity60%) và pint mắt ((với màu sắc # 529ad2)) như Pic no.1 thay đổi Blending Mood Để Screen để có pic số 2 sau đó Tạo những điều chỉnh như clipping Mask cho layer này (Eye Light 1) vì nó được hiển thị.
bước-019

bước 20

Create Layer tên mới nó (Eye Light 2) và sử dụng bàn chải mềm (kích thước: 150px / Độ cứng: 0% / Opacity30%) và pint mắt ((với màu sắc # 1e6eb8)) như thay đổi pic no.1 Blending Mood Để Linear Dodge đến số 2 pic sau đó tạo ra cùng một điều chỉnh từ bước cuối cùng và sử dụng chúng như clipping mask cho layer này (Eye Light 2).
bước-020

bước 21

Trong bước này, chúng tôi gonna học cách thay đổi màu sắc của lửa. sử dụng những điều chỉnh (Black & White / Brightness / Contrast / Color Balance) tốt, những điều chỉnh, chúng tôi sẽ làm điều đó cho tất cả các cổ phiếu cháy.
bước-021

bước 22

Bây giờ, chúng ta bắt đầu thêm cổ phiếu cháy một và thay đổi Blending Mood Để Screen.
Bước-0221
Bước-0222
Bước-0223
Bước-0224

bước 23

Bây giờ Select All Layers cháy và vào Layer> Smart Objects> Convert to Smart Object sau đó thay đổi Blending Mood Screen.
bước-023

bước 24

Thêm những điều chỉnh như clipping mask cho các đối tượng tập tin thông minh cuối cùng.
bước-024

bước 25

Tạo layer mới trên Tiger Layer và sử dụng bàn chải mềm (Kích thước: 200px / Độ cứng: 0% / Opacity: 50%) với màu sắc # 3575bb và vẽ xung quanh Layer Tiger, Và Một lớp phía sau Tiger Cổ với cùng một màu sắc và sơn trong trung tâm của Layer Tiger. và thay đổi Blending Mood cho cả hai người để màn hình.
bước-025

bước 26

Tạo nhóm mới và đặt tên nó là "Textures" và Place "texture 1". và thay đổi tâm trạng pha trộn với ánh sáng mềm với Opacity: 50% và Fill: 80% như nó được hiển thị.
bước-026

bước 27

Thêm "texture 2" với những Properties (Blending Mood: Soft Light / Opacity: 70% / Fill: 75%) Và Add Layer Mask về thời đại của nơi "Tiger Layer" tồn tại, sau đó thêm "Texture 3" với Những Properties (Blending tâm trạng: Soft Light / Opacity: 50% / Fill: 85%), sau đó Add "Texture 4" với Những Properties (Blending Mood: Soft Light / Opacity: 70% / Fill: 75%), sau đó thêm "Texture 5" với những Properties (Blending Mood: Lớp phủ / Opacity: 40% / Fill: 75%), Cuối cùng Thêm "Texture 6" với những Properties (Blending Mood: Soft Light / Opacity: 40% / Fill: 100%) vì nó được hiển thị.
bước-027

bước 28

Tạo một Adjustment Black & White là Clipping Mask Để mỗi một trong Textures "Texture2" "Texture3" "Texture4" "Texture5" "Texture6" Vì nó được hiển thị.
bước-028

bước 29

Bây giờ Tạo nhóm mới và đặt tên nó "Effects" và nó tạo ra những điều chỉnh và tập trung vào Blending Mood, Opacity và Fill.
Bước-0291
Bước-0292

kết quả cuối cùng

thức-kết quả
Đó là hướng dẫn. Hi vọng bạn sẽ thích và thấy hướng dẫn này hữu ích!

Hướng dẫn: Moustafa Sharaf El-Din.


EmoticonEmoticon