VIP Dành Riêng Photoshop Tutorial - Alien Invasion Cảnh Sáng Tạo Trong Photoshop

Chào mừng bạn đến một hướng dẫn Photoshop. Hướng dẫn này sẽ đi qua một cách chi tiết việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thực tế với ánh sáng và kịch tính của cuộc xâm lược ngoài hành tinh bằng cách sử dụng Photoshop.

Thức Preview Image

Đây là hình ảnh mà bạn sẽ tạo:
Làn sóng 1th
Đề án Màu thay thế:
Phần kết luận

Những gì bạn sẽ học

Hướng dẫn Photoshop này sẽ bao gồm:
  1. Làm thế nào để sửa chữa các khiếm khuyết ảnh
  2. Công cụ và kỹ thuật của cảnh quan thành phố chỉnh sửa
  3. Sáng tạo của một Brush Comet
  4. Săn chắc da và sắc nét của hình ảnh

Ảnh chụp màn hình mẫu

Step_4_1
Step_20
Step_41_1
Và đây là kết quả sau các hiệu chỉnh!
Phần kết luận
Đó là hướng dẫn! Hi vọng bạn thích và thấy hướng dẫn này hữu ích!


EmoticonEmoticon