Tạo ảnh chân dung thời trang


Thủ thuật Photoshop tạo ảnh chân dung như mẫu thời trang

Cùng tạo phong cách khác lạ cho bức ảnh chân dung của bạn và khám phá thêm tính năng kênh Channels trong Photoshop nhé!


Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels
Ảnh gốc

Bước 1: Mở bức ảnh bạn muốn chỉnh sửa trong Photoshop

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 2: Giảm độ sáng của toàn bức ảnh với Image> Adjustments> Levels. Tùy theo bức ảnh để thay đổi độ sáng của Output Levels.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 3: Tăng độ tương phản cho bức ảnh bằng cách vào Image> Brightness> Adjustments/Contrast.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 4: Mở kênh Channels trong Photoshop và tạo ra một kênh mới (create a new channel). Kênh mới này sẽ có màu đen khi bạn tạo ra nhưng sẽ cho lớp phủ màu đỏ khi bật hết con mắt của các màu lên. Tương tự như hình.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Tiếp theo, chọn công cụ Elliptical Marquee Tool để tạo vùng chọn quanh chân dung và tạo độ Feather cho vùng chọn với Select> Modify> Feather Selection (thiết lập thông số tùy theo bức ảnh của bạn).

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Sau đó, sử dụng công cụ Brush Tool với nền màu trắng tô lên vùng chọn. Bỏ vùng chọn với Ctrl+D, ta sẽ được như hình.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 5: Vào Filter> Noise> Add Noise để tạo một lớp nhiễu trên ảnh.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 6: Tiếp tục vào Filter> Brush Tool Strokes> Strokes, nhấn OK.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Ta sẽ có hình ảnh

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 7: Giữ Ctrl và bấm vào kênh Alpha 1 trên bảng Channels để chọn vùng của kênh này.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 8: Sử dụng Select> Inverse (Ctrl+I) để đảo ngược vùng chọn. Sau đó tắt con mắt của Alpha 1.

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Bước 9: Vào bảng Layer, tạo một lớp mới (create a new layer) và đổ màu trắng lên lớp Layer đó. Bỏ vùng chọn với Ctrl+D

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Kết quả

Nghịch ảnh chân dung với kênh Channels

Chúc các bạn thành công và có những bức ảnh đẹp!
Tác giả bài viết: 


EmoticonEmoticon