Gió, Mây

Đến 1 ngày Gió bỗng hận Mây.
xua Mây đi khắp chân trời góc bể.
Mây chỉ buồn rồi lặng thinh không kể.
để đêm về lặng lẽ hóa thành Mưa...


EmoticonEmoticon