Tuổi thơ tôi


Chồng nụ, chồng hoa.
Chọi nhau cỏ gà.
Đánh chuyền, đánh chắt.
Bắt dê bịt mắt.
Rồng rắn lên mây.
Cùng nhau nhảy dây.
Bắn bi, đánh đáo.
Nặn đất làm pháo.
Chọi dế, chọi gà.
Hái lá mít , đa.
Làm trâu , làm nghé.
Nhảy lò cò nhé !
Hay Ô ăn quan.
Chơi tú ăn gian.
Vẽ râu bôi mặt .
Nhưng mà vui nhất.
Được ra tắm mưa .
Rồi cùng chơi cờ.

Hay là cá ngựa.
Vợt ngoài ruộng lúa
Châu chấu về rang.
Đá bóng đồng làng.
Ra sông câu cá.
Chơi đánh trận giả.
Bò sau đống rơm ...
Reo hò ném lon.
Hoặc chơi đi trốn.
Chuồn chuồn cắn rốn
Để nhanh biết bơi .
Tắm sông thật vui.
Thả diều cũng thích.
Bổ quay cho tít.
Đánh khăng, đá cầu .
Vui vẻ bên nhau...
Tuổi thơ tươi đẹp.


Chồng nụ, chồng hoa

Chọi nhau cỏ gà


Đánh chuyền, đánh chắcBịt mắt bắt dê


Rồng rắn lên mây

Nhảy dây


Bắn bi (chúng tôi thì gọi là Bắn đạn)


Nặm đất đánh pháo (hay là làm Tuna)


Đá dếNhảy lò cò


Ô ăn quan


Những ngày mưa


Bât châu chấu, cánh chuồng


Đá bóng (tôi thì gọi là Đá banh)


Câu cá buổi chiều mưa


Tạc lon (chúng tôi gọi là Chọi lon, một trò chơi không bao giờ có hồi kết)


Trốn tìm (bọn tôi gọi một cái tên rất thật miền Nam là Chốn kím, không phải ai cũng hiểu)


Chuồn chuồn cắn rốn (Đi theo là một câu chuyện gắn liền với tuổi thơ mà ai ai cũng muốn thử một lần để xem điều gì kì dịu sẽ đến. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là những nghĩ suy. Và bấy giờ nó là một câu chuyện cổ tích tuổi thơ với một hồi kết không phải ai cũng chịu được)Tấm sôngBuổi chiều thả diều trên đồng cỏEmoticonEmoticon