Thời gian rơi...!?

 Xuân qua nổi nhớ nương cành mộng
 Kỷ niệm màu phai lạc lối về
 Hạ đỏ tim chờ khơi màu phượng
 Mơ tìm ... nổi nhớ trong hoang mê.! Rồi chợt vào thu rơi sắc lá
 Nghe tình cô quạnh cỏi mù ... sa
 Đông về rực trắng hoa tuyết nở
 Tỏa chút hơi sương dáng ngọc ngà.

Bâng khuâng hoài đợm ... lời xuân vọng
Còn lại riêng tình thu với ta.!


EmoticonEmoticon